Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tweede oproep tot kandidaten voor de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan In uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 be Behoude

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009126
pub.
01/02/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Tweede oproep tot kandidaten voor de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan In uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, werd op 1 september 2006 een eerste oproep gedaan tot kandidaten voor de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsdiensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

Behoudens de Directeur-generaal van de Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie of zijn aangestelde is de opleidingscommissie samengesteld uit de volgende leden, die worden aangewezen door de Minister van Justitie : -twee magistraten van de zetel; - twee magistraten van het openbaar ministerie; - zes personeelsleden van de griffies; - zes personeelsleden van de parketsecretariaten; - twee parketjuristen; - twee referendarissen.

De opleidingscommissie is samengesteld uit een gelijk aantal leden van de Nederlandse en van de Franse taalrol.

De Minister van Justitie heeft beslist een tweede oproep te doen voor wat betreft de vertegenwoordiging van volgende categorieën : - de Franstalige magistraten van de zetel (nog 1 mandaat te begeven); - de Franstalige personeelsleden van de griffies (nog 1 mandaat te begeven); - de Nederlandstalige parketjuristen (nog 1 mandaat te begeven).

De kandidaten voor laatstgenoemde mandaten moeten hun kandidatuur uiterlijk tegen 28 februari 2007 bij aangetekende brief bezorgen aan de FOD Justitie, ter attentie van de heer Claude Chéruy, Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De kandidaten moeten bij hun kandidatuur een curriculum vitae voegen, evenals een brief waarin zij hun curriculum toelichten en hun motivatie uiteenzetten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^