Vacante Bettreking
gepubliceerd op 18 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008 : - bladzijde 29181, regel 43, toevoegen : « vanaf 1 januari 2009 »; - bladzijde 29182, regel 48, toevoegen : « Duitstalig »; - bladzijde 2

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009436
pub.
18/06/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2008 : - bladzijde 29181, regel 43, toevoegen : « vanaf 1 januari 2009 »; - bladzijde 29182, regel 48, toevoegen : « Duitstalig »; - bladzijde 29183, regel 21, lezen : « 1 in de functiefamilie 'leiding-geven' en 1 in de functiefamilie 'informatica-assistent' » i.p.v. « 2 in de functiefamilie informatica-assistent ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^