Vacante Bettreking
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene vergad Eerste

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000707
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de eerste vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een drievoudige kandidatenlijst voorgedragen voor de eerste vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken en die is samengesteld als volgt : Eerste kandidaat : Mevr. Nathalie Moonen, attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Tweede kandidaat : De heer Frédéric Tamborijn, attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Derde kandidaat : Mevr. Sandra De Muylder, attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De kandidaten werden met eenparigheid van stemmen voorgedragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^