Vacante Bettreking
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene vergadering Eerste

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000710
pub.
23/10/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 oktober 2009 heeft de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een drievoudige kandidatenlijst voorgedragen voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken en die is samengesteld als volgt : Eerste kandidaat : Mevr. Caroline Adam, attaché bij de Raad van State.

Tweede kandidaat : De heer Christophe Antoine, attaché bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Derde kandidaat : Mevr. Murielle Gergeay, attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De kandidaten werden met eenparigheid van stemmen voorgedragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^