Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 juni 2010 heeft de algemene vergadering va Eerste

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000399
pub.
01/07/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 15 juni 2010 heeft de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een drievoudige kandidatenlijst voorgedragen voor de tweede vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken, die is samengesteld als volgt : Eerste kandidaat : Mevr. Barbara Verdickt, juriste bij de dienst buurtjustitie van Brussel, Sint-Gillis.

Tweede kandidaat : De heer Sébastien Parent, attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Derde kandidaat : Mevr. Mahaut Buisseret, attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

De kandidaten werden met eenparigheid van stemmen voorgedragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^