Vacante Bettreking
gepubliceerd op 29 november 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaat

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011597
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Bericht. - Diamantsector. - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector, wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) eerlang een bekwaamheidsproef ingericht voor deskundigen ter zake van het vaststellen van het gewicht, de waarde en de kwalificatie van in- of uitgevoerde diamant .

Standplaats : Antwerpen.

Tien jaar veelzijdige beroepservaring in het diamantvak, alsook kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vereist.

De voorwaarden tot deelneming aan deze bekwaamheidsproef, alsook het volledige examenprogramma, kunnen op schriftelijke aanvraag bekomen worden bij het Secretariaat van de Speciale Commissie voor de Diamantsector, Blijde Inkomstlaan 17-21, te 1040 Brussel, e-mail : embe@ccecrb.fgov.be De inschrijvingstermijn loopt tot 31 januari 2014.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^