Vacante Bettreking
gepubliceerd op 21 maart 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van expert , voor de tuchtcel binnen de dienst Personeelsbeleid van het Gewestelijke agentschap voor netheid, Net Brussel en belast met de analyse van de dossiers van de agenten, het na(...) In het Belgi

bron
gewestelijk agentschap voor netheid « net brussel »
numac
2018011379
pub.
21/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011379

GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID « NET BRUSSEL »


Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van expert (rang 26 - B1), voor de tuchtcel binnen de dienst Personeelsbeleid van het Gewestelijke agentschap voor netheid, Net Brussel en belast met de analyse van de dossiers van de agenten, het nakijken van pertinentie van de vastgestelde feiten en ze compileren in een rapport, getuigenissen verzamelen, betrokkenen ondervragen, opstellen van processen-verbaal van audities en brieven alsook een voorstel tot gevolg voorleggen aan de verantwoordelijke. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2018, pagina 23167 akte nummer 2018011256, in het Frans en in het Nederlands : - de titel moet gewijzigd worden in : Intraregionale mobiliteit of externe. - Vacature van expert (rang 26 - B1), in de Franstalige taalrol, voor de tuchtcel binnen de dienst Personeelsbeleid van het Gewestelijke agentschap voor netheid, Net Brussel en belast met de analyse van de dossiers van de agenten, het nakijken van pertinentie van de vastgestelde feiten en ze compileren in een rapport, getuigenissen verzamelen, betrokkenen ondervragen, opstellen van processen-verbaal van audities en brieven alsook een voorstel tot gevolg voorleggen aan de verantwoordelijke. - dient volgende wijzigingen aangebracht worden : Overwegende het besluit van de algemene directie van het Gewestelijke agentschap voor netheid van 5 maart 2018, om een betrekking vacant te verklaren overeenkomstig met een statutaire betrekking van een expert (m/v) (rang 26) binnen de Franstalige taalrol voor de tuchtcel op de dienst personeelsbeleid van Net Brussel. onder "PRAKTISCHE INFORMATIE" : De betrekking van expert (rang 26) binnen de Franstalige taalrol is opengesteld aan de ambtenaren die aan de volgende voorwaarden voldoen op de uiterste indieningsdatum van de kandidaturen : - titularis zijn van de graad van expert (rang 26) of equivalent (B1); - een graadanciënniteit van minstens 2 jaar hebben; - in dienstactiviteit zijn; - ten minste de vermelding "gunstig" gekregen hebben bij zijn laatste evaluatie; en: Uw kandidatuur moet ingediend worden ten laatste op 28 maart 2018.


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^