Vacante Bettreking
gepubliceerd op 20 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van attaché managementondersteuning wordt vacant verklaard via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Attaché managementondersteuning (niveau A) voor het parket Brussel Voor de plaatsen d

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019013346
pub.
20/06/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013346

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van attaché managementondersteuning (niveau A) wordt vacant verklaard via bevordering. Er is geen bijkomende proef : Attaché managementondersteuning (niveau A) voor het parket Brussel Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via bevordering, kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van art. 268 § 2 Ger. Wetboek en in het bezit is van: - een attest van slagen in de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van attaché managementondersteuning (niveau A) voor het parket Brussel (BFG19007).

Algemene bepalingen Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten (art. 287quinquies § 3 van het Gerechtelijk Wetboek).

Nationaliteitsvoorwaarde De kandidaten worden geacht Belg te zijn op het ogenblik van benoeming.

Selectieprocedure: De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde dienen gesteld te worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek) via « Mijn Selor » (www.selor.be) .

De selectieprocedure wordt volledig elektronisch gevoerd.

Elke onvolledige kandidaatstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische inschrijvingsprocedure zal onontvankelijk verklaard worden.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^