Vacante Bettreking
gepubliceerd op 11 juli 2019

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van **** wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019041286
pub.
11/07/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-07-11 **** : 2019041286

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke ****. - **** betrekkingen Volgende plaats van **** wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef. **** bij het federaal parket: 1 (****).

Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van: - een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor werving van Jurist voor alle **** gerechtelijke en **** (****19122), georganiseerd door **** voor alle **** gerechtelijke en ****. **** bepalingen Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten (art. 287**** § 3 van het Gerechtelijk Wetboek).

Aan deze vereisten en de **** opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek, moet worden voldaan op het ogenblik van het afsluiten van de termijn voor ****. **** De kandidaten worden geacht **** te zijn op het ogenblik van benoeming.

Selectieprocedure: De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde dienen gesteld te worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (art. 287**** van het Gerechtelijk Wetboek) via «*****» (****.****.****) De selectieprocedure wordt volledig elektronisch gevoerd.

Elke onvolledige kandidaatstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische **** zal onontvankelijk verklaard worden.

Meer informatie rondom de inhoud van de functiebeschrijvingen kan worden teruggevonden in de omzendbrief ****. 231 (**** 1) van 8 januari 2016 die terug te vinden is op het **** van de **** **** (****://****.****.****.****) onder de rubriek ****/Omzendbrieven. De functiebeschrijvingen kunnen tevens opgevraagd worden via het ****-**** ****@****.****.****


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^