Vacante Bettreking
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vacante betrekking In de loop van de maand november-december 2019 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : • 1 **** contractuele medewerker - ****(...) **** **** is een onaf

bron
gegevensbeschermingsautoriteit
numac
2019042335
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-11-08 **** : 2019042335

****


**** betrekking In de loop van de maand november-december 2019 zal de **** (hierna de ****) overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : • 1 **** contractuele medewerker - **** adviseur (code 2019 ****1/1/****) voor een bepaalde duur (van 01/01/2020 ****.****.****. 31/08/2020) voor de **** van de ****. **** **** is een onafhankelijk ****, ingesteld bij de **** van volksvertegenwoordigers. **** **** is een federale instelling met rechtspersoonlijkheid. De opdracht van de **** is toezien op de naleving van de grondbeginselen van de bescherming van ****. **** **** wordt ondersteund door een administratie die bestaat uit een zestigtal medewerkers. **** **** is het administratief geschillen orgaan van de **** en is belast met **** en sanctie-oplegging. De kerntaak van de **** bestaat uit het afhandelen van mogelijke overtredingen van de **** (inclusief zaken met een grensoverschrijdend karakter samen met toezichthouders in andere lidstaten) en de opvolging van deze zaken **** **** bestaat uit een ****-time voorzitter en zes part time leden, ondersteund door een griffie van thans acht personen Aan de **** moet uiterlijk op 1 december 2019 zijn voldaan. ****. ALGEMENE VEREISTEN Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om aangeworven te worden : - onderdaan zijn van een land van de **** Unie; - van onberispelijk gedrag zijn; - zijn burgerlijke en politieke rechten genieten; - aan de algemene en **** competenties voldoen; - aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift. ****. BIJZONDERE VEREISTEN PER VACANTE BETREKKINGEN De gedetailleerde functiebeschrijving met de ****, generieke en **** competenties, kan aangevraagd worden bij de **** van de **** (****@****-****.****) en is ook te consulteren op de **** van de ****, zoals hierna aangegeven. **** (code 2019 ****1/1/****) - 1 **** contractuele vacante betrekking voor een bepaalde duur. **** van de functie : **** **** bij de ****, verstrekt **** van rechtskundig advies en oplossingen ****.****.****. alle materies en dossiers van de ****. **** bestaat het doel van de functie uit: • **** analyse en voorbereiding van de dossiers van de ****; • **** van een coherente **** en een consistente jurisprudentie; • **** aan de zittingen van de **** in functie van concrete dossiers; • **** aan projecten binnen het werkveld van de **** (+rapportering); • Waken over **** en-overdracht.

Specifieke competenties : • **** beschikt over een goede kennis van de **** en nationale regelgeving ****.****.****. de verwerking van ****. • **** beschikt over een basiskennis van ****. • **** beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen. • **** bent **** en gedreven. • **** neemt graag initiatief. • **** bent innovatief ingesteld en hebt interesse voor **** en technologische ontwikkelingen. • Je werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken. • **** bent bereid om samen met **** collega's in het buitenland aan opdrachten te werken. • Je functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines. • **** bent georganiseerd en houdt van orde en nauwkeurig werken. • Je hebt goede redactionele capaciteiten. • **** beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als geschreven. • Je hebt ervaring in **** en verslaggeving. • **** beschikt over zeer goede kennis van standaard ****: ****, ****Note, ****, **** en ****Point. **** vereisten : • Master of **** in de rechten; • Functionele kennis van het **** en **** (in elk geval passief) is een troef Aanbod Arbeidsvoorwaarden **** wordt aangeworven in de graad van **** (niveau ****) met de **** **** ****1. **** ****1 : 28.421 - 41.841 **** (100 %) - geïndexeerd (1.7069) : 48.511 - 71.418 **** Voordelen • **** ****; • **** of gratis woon-**** met het openbaar vervoer; • ****; • **** tot telewerk (na een termijn van 6 maanden); • **** (na een termijn van 3 maanden). ****. GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT **** **** voert een actief **** en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selectie voor al wie solliciteert. **** met een handicap, **** of ziekte ? **** kan een redelijke aanpassing vragen aan de selectieprocedure, ook indien **** niet over een geldig attest beschikt. **** een beschrijving van uw handicap/ziekte/**** en duid ook aan welke aanpassingen **** hierbij kunnen helpen. **** bezorgt ons samen met uw sollicitatie ten laatste op de uiterste **** een gepast attest met de vermelding van uw naam, uw voornaam en de code van uw sollicitatie. ****. SELECTIEPROCEDURE Er wordt een voorselectie uitgevoerd op basis van de ontvangen kandidaturen. De kandidaten die het best beantwoorden aan het gezochte profiel zullen uitgenodigd worden voor een mondeling onderhoud. ****. INSCHRIJVING UITERSTE DATUM : maandag 25/11/2019 om 18****00. **** inschrijving gebeurt, op straffe van ****, uitsluitend met een ****-mail aan de **** van de ****, ter attentie van de heer **** **** (****@****-****.****). De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van : • een afschrift van de vereiste **** of diploma's; • een curriculum vitae; • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Bij ontvangst van uw kandidatuur zal **** een melding van goede ontvangst worden gestuurd. **** verdere inlichtingen kan men zich wenden tot ****@****-****.****. De functiebeschrijving en het examenreglement zijn eveneens te consulteren op de **** van de **** : ****://****.****.****/vacante-betrekking-november-2019


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^