Vacante Bettreking
gepubliceerd op 08 november 2019

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** **** **** en **** voor de rechtelijke orde, rechtsgebied **** : 1(...) Toelichting : At

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042345
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-11-08 **** : 2019042345

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - **** betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** **** **** en **** (niveau ****1) voor de rechtelijke orde, rechtsgebied **** : 1.

Toelichting : Attesten Voor de plaats die vacant wordt verklaard via werving, kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van : - een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor werving van **** **** **** en **** (rechtsgebied ****) (****/****/****) (niveau ****1) voor rechterlijke orde (****19201). **** bepalingen Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke rechten genieten (art. 287**** § 3 van het Gerechtelijk Wetboek). **** De kandidaten worden geacht **** te zijn op het ogenblik van benoeming.

Selectieprocedure : De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde dienen gesteld te worden binnen een termijn van 20 kalenderdagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch **** (art. 287**** van het Gerechtelijk ****) via «*****» (****.****.****).

De selectieprocedure wordt volledig elektronisch gevoerd. Elke onvolledige kandidaatstelling of inschrijving die niet verloopt volgens de elektronische **** zal onontvankelijk verklaard worden.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^