Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 april 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof te Luik, ter vervanging van de heer MACORS Claude De betrokken organisaties wor De voor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019201575
pub.
03/04/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201575

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof te Luik, ter vervanging van de heer MACORS Claude De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsondersteuning en -coördinatie, Dienst Governance, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 135, 1000 Brussel (of per mail : jugesrechters@minsoc.fed.be).

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een uittreksel van de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister gevoegd.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^