Vacante Bettreking
gepubliceerd op 18 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer VERMEEREN Walter De betrokken organisat De voor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019201660
pub.
18/04/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201660

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige bij het Arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de heer VERMEEREN Walter De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Sociale Zekerheid, DG Beleidsondersteuning en -coördinatie, Dienst Governance, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 135, 1000 Brussel (of per mail : jugesrechters@minsoc.fed.be).

Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een uittreksel van de geboorteakte en een uittreksel uit het strafregister gevoegd.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^