Vacante Bettreking
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen niveau C voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard (...) Assistent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020020214
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020214

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen (m/v/x) niveau C voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: Assistent dossierbeheer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent: 5;

Assistent dossierbeheer bij de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde: 2;

Assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdelingen Oudenaarde en Sint-Niklaas: 1 ;

Assistent dossierbeheer bij de politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent: 3;

Assistent dossierbeheer bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen, kanton Eeklo: 1;

Assistent dossierbeheer bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen, kanton Lokeren: 1;

Assistent dossierbeheer bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen, kanton Hamme: 1;

Assistent dossierbeheer bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen, kanton Gent: 1;

Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest van slagen in de vergelijkende selectie voor bevordering van Assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen voor de Rechterlijke orde BNG19153, georganiseerd door SELOR voor de Rechterlijke Orde.

Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking en de burgerlijke en politieke

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^