Vaststelling Van De Prijzen
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Prijzen van het aardgas voor de maand januari 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 1999 respectievelijk vastgeste Iga = 0,

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011002
pub.
14/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Prijzen van het aardgas voor de maand januari 1999 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 1999 respectievelijk vastgesteld op de volgende waarden : Iga = 0,4700 Igd = 1,3153

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^