Vaststelling Van De Prijzen
gepubliceerd op 29 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2004 respectievelijk vastgestel Iga = 0

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011045
pub.
29/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Prijzen van het aardgas voor de maand januari 2004 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit sluiten houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand januari 2004 respectievelijk vastgesteld op de volgende waarden : Iga = 0,7382 Igd = 1,4240

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^