Verbod Tot Het In De Handel Brengen
gepubliceerd op 30 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 8 november 1999 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, ap Voor de

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011399
pub.
30/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministerieel besluit van 8 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999002158 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999036529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999007254 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, verbieden de invoer, het te koop bieden, de verkoop, de verhuring, het zelfs kosteloos afstaan, de aflevering na herstelling, transformatie of verandering van het hierna vermeld elektrisch materieel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Ministerieel besluit van 8 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999002158 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999036529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 houdende de subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen in de eigendomssector type ministerieel besluit prom. 08/11/1999 pub. 21/01/2000 numac 1999007254 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, verbieden de invoer, het te koop bieden, de verkoop, de verhuring, het zelfs kosteloos afstaan, de aflevering na herstelling, transformatie of verandering van het hierna vermeld elektrisch materieel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^