Verbod Tot Het In De Handel Brengen
gepubliceerd op 24 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 8 februari 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, Dossie

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011079
pub.
24/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Elektrisch materieel. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 8 februari 2001 genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden, verbieden de invoer, het te koop bieden, de verkoop, de verhuring, het zelfs kosteloos afstaan, de aflevering na herstelling, transformatie of verandering van het hierna vermeld elektrisch materieel : Dossier PR/EV/3415 : Voor kinderen aantrekkelijk verplaatsbaar verlichtingstoestel, rechtstreeks gevoed onder 230 V, met Bart SIMPSON zonder merk, type Art. nr. 18007 Dossier PR/EV/3412 : Voor kinderen aantrekkelijk verplaatsbaar verlichtingstoestel, rechtstreeks gevoed onder 230 V, van het merk CHAT PERCHE type Lanterne Magique Dossier PR/EV/3190 : Verwarmingstoestel met ventilator CROWN type GX-2000 Dossier PR/EV/4140 : Verwarmingstoestel met ventilator CATA type ST-30 Dossier PR/EV/3187 : Elektrische waterkoker zonder kabel BROWN type MDL 8210L Dossier PR/EV/3595 : Elektrische waterkoker zonder kabel ROMMELSBACHER type F 858/S

Ministerieel besluit van 8 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022095 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 14/03/2001 numac 2001007066 bron ministerie van landsverdediging en ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 1989 houdende ontslag en vervanging van een revisor bij het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022093 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 08/02/2001 pub. 27/02/2001 numac 2001022094 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit verbiedt het op de markt brengen en het in gebruik nemen van het hierna vermeld elektrisch materieel : Dossier PR/EMC/4-0054 : Wipzaag ELEM Technic type SS500E

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^