Vergunning
gepubliceerd op 26 februari 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** **** ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000013
pub.
26/02/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 2 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kalender van de uitgiften van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten voor het jaar 1998. type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organiek reglement van het personeel van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid sluiten wordt de vergunning tot uitoefening van het beroep van privé-detective, bij ministerieel besluit van 29 augustus 1996 voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer **** ****, gevestigd **** **** 3, te 3000 ****, onder het ****.14.274.06, op zijn verzoek ingetrokken.

Het huidige ministerieel besluit heeft uitwerking met ingang van 28 april 1997.

Bij ministerieel besluit van 2 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kalender van de uitgiften van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten voor het jaar 1998. type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organiek reglement van het personeel van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid sluiten wordt de vergunning tot uitoefening van het beroep van privé-detective, bij ministerieel besluit van 12 december 1996 voor een periode van vijf jaar verleend aan de heer **** ****, gevestigd **** 38, te 8800 ****, onder het ****. 14.337.11, op zijn verzoek ingetrokken.

Het huidige ministerieel besluit heeft uitwerking met ingang van 28 mei 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^