Vergunning
gepubliceerd op 01 augustus 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 29 ap De ver

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000419
pub.
01/08/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 29 april 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997022362 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroep van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, belast met de specifieke problemen inzake de universitaire ziekenh sluiten wordt de heer Walter Vancoillie, Hollakenbaan 14, te 2820 Rijmenam, gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.367.03.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten wordt de heer Guy Van Elsen, Moerasstraat 2, te 3320 Meldert, gemachtigd het beroep van privé- detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.373.04.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/05/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997016279 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIe sluiten wordt de heer Bruno Giaccio, rue des Croisiers 24, te 4000 Liège, gemachtigd het beroep van privé- detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.412.04.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997016120 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de structurele bijstand in de zeevisserij, in het kader van een tijdelijk samenwerkingsverband, inrichting van mariene zones langs de kust en tijdelijke stillegging van visserijactiviteiten sluiten wordt de heer Luc Keyngaert, Pezelstraat 76, te 8970 Poperinge, gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.374.04.

Bij ministerieel besluit van 12 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997000112 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko sluiten wordt de heer Ward Schevenels, Lenaertsstraat 35, te 3800 Brustem, gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.365.03.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016129 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren type ministerieel besluit prom. 15/05/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997000410 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 januari 1995 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen type ministerieel besluit prom. 15/05/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997027290 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de "Commission consultative centrale de transport scolaire" type ministerieel besluit prom. 15/05/1997 pub. 21/06/1997 numac 1997003266 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 9 november 1993 tot de aanwijzing van ambtenaren belast met het onderzoek van forfaitaire grondslagen van aanslag inzake inkomstenbelastingen en belasting over de toegevoegde waarde sluiten wordt de heer Marcel Van Overloop, Emile Jacqmainlaan 53, te 1000 Brussel, gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.366.03.

Bij ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten wordt de heer Pierre Bonnet, Emile Jacqmainlaan 53, te 1000 Brussel, gemachtigd het beroep van privé-détective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.408.03.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^