Vergunning
gepubliceerd op 04 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 1 sep De ver

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000669
pub.
04/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027527 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 40 en programma 09 van organisatieafdeling 41 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997003445 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » sluiten wordt Mevr. Nicole Maréchal, Hansen Souliélaan 132, te 1040 Brussel, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nr. 14.413.04.

Bij ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027527 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 40 en programma 09 van organisatieafdeling 41 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997003445 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » sluiten wordt de heer Hugo Vermeulen, Klein Heiken 11, te 2070 Ekeren (Antwerpen), gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nr. 14.384.08.

Bij ministerieel besluit van 2 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 19/09/1997 numac 1997000656 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997016236 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek sluiten wordt de heer Daniel Goffin, rue des Croisiers 24, te 4000 Liège, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nr. 14.418.07.

Bij ministerieel besluit van 3 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997036255 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van het herstructureringsfonds ten behoeve van het gemeenschapsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998 type ministerieel besluit prom. 03/09/1997 pub. 16/09/1997 numac 1997003480 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de zilveren herdenkingsmuntstukken van 250 frank ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van H.M. Koningin Paola sluiten wordt de heer Jean-Marie Bergmans, rue Auguste Ponson 30, te 4500 Jupille, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nr. 14.420.08.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^