Vergunning
gepubliceerd op 10 december 1997

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel bes Dit b

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000788
pub.
10/12/1997
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 23 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1997 pub. 25/09/1997 numac 1997016251 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest sluiten, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 3 augustus 1995 waarbij de heer Michel De Kort vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden « Jacobuslei 49, te 2930 Brasschaat » vervangen door de woorden « Van De Weyngaertplein 37, te 2180 Ekeren ». Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 20 mei 1997.

Bij ministerieel besluit van 25 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997003500 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 22 september 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022723 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 31/10/1997 numac 1997022721 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 30/10/1997 numac 1997007184 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vastlegging van de formulieren te gebruiken voor de verklaringen vereist om een beroepsactiviteit uit te oefenen tijdens de indisponibiliteitstelling van bepaalde militairen van het actief kader van de strijdkrachten type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 16/10/1997 numac 1997022730 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de prijs van het bloed en van de labiele bloedprodukten type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 18/10/1997 numac 1997007183 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de overheid belast met het inzamelen van de verbintenissen tot het uitvoeren van de stortingen vereist om de perioden van loopbaanonderbrekingen van de militairen te valoriseren met het oog op hun rust- en overlevings sluiten tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 23 juni 1993 waarbij de heer Marcel Dehareng vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden « rue Chéra 26, te 4141 Sendrogne » vervangen door de woorden « rue de Chaudfontaine 1, te 42020 Liège ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 april 1997.

Bij ministerieel besluit van 14 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027683 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027682 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027685 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027686 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027687 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997021360 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende eervol ontslag aan personeelsleden van het Nationaal Orkest van België sluiten tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 18 december 1996 waarbij de heer Claude Vanoerbeek vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden « Cervantesstraat 60, te 1190 Brussel » vervangen door de woorden « Van De Weyngaertplein 37, te 2180 Ekeren ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 mei 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^