Vergunning
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel besluit (.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000807
pub.
10/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel besluit van 16 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011365 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de secretaris van de Nationale Raad voor de Coöperatie sluiten wordt Mevr.****-**** ****, **** **** **** 24, te 6990 ****, niet gemachtigd het beroep van privé-detective uit te oefenen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^