Vergunning
gepubliceerd op 20 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 6 novem de he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000873
pub.
20/02/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 6 november 1997 worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : de heer Herwig Bauwens, gevestigd te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, onder het nummer 14.391.11; de heer Dirk Velghe, gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Fort Zevenbergen 3, onder het nummer 14.1003.10; de heer Gino Van Eeckhoutte, gevestigd te 8800 Roeselare, Korenbloemstraat 2, onder het nummer 14.1007.10; de heer Pierre Roeland, gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Frans Smoldersstraat 64, onder het nummer 14.357.06; de heer Thierry Van Caloen, gevestigd te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 157, onder het nummer 14.1001.10; de heer Frans Meert, gevestigd te 9200 Dendermonde, Brusselsestraat 107, onder het nummer 14.1004.10; de heer Luc De Ryck, gevestigd te 9450 Haaltert, Veldstraat 24, onder het nummer 14.1002.10; de heer Luc Huyghe, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 32, onder het nummer 14.1006.10; de heer Jan Gillisjans, gevestigd te 1210 Brussel, Sterrenkundelaan 19, onder het nummer 14.1010.10; de heer Hans Verhaeghe, gevestigd te 1000 Brussel, Laekenstraat 35, onder het nummer 14.390.10.

Bij ministerieel van 11 november 1997 wordt de volgende persoon gemachtigd om het beroep van privé-detective voor een periode van vijf jaar uit te oefenen : De heer Johan Devijver, gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 390, onder het nr. 14.1014.11.

Bij ministerieel besluit van 12 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Johnny Nijs, gevestigd te 2600 Berchem, Grotesteenweg 214, onder het nr. 14.1012.11.

De heer Michel Steenbergen, gevestigd te 1160 Brussel, Herrmann- Debrouxlaan 54, onder het nr. 14.436.10.

De heer Jan Willems, gevestigd te 2801 Mechelen, Ten Doorn 26, onder het nr. 14.1011.11.

De heer Michel Sommerijns, gevestigd te 1000 Brussel, Laekenstraat 35, onder het nr. 14.1009.10.

Bij ministerieel besluit van 14 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998021029 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 24/01/1998 numac 1997022933 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1994 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een ste type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1994 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 ter veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen sluiten0 worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Johan Galle, gevestigd te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, onder het nummer 14.1013.11;

De heer Christian Genbrugge, gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, onder het nummer 14.1015.11;

De heer Paul Vanderbreetstraeten, gevestigd te 7100 La Louvière, boulevard du Tivoli 55/4, onder het nummer 14.0001.11;

De heer Luc De Clercq, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nummer 14.1016.11;

Bij ministerieel besluit van 24 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997027652 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop toelagen worden verleen type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997003631 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, 4 december 1997-2002-2004, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 december 1997-2000-2002-2004 type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000862 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het begrotingsjaar 1997 van het bedrag voor de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten voor de ondersteuning van de werking van hun politiekorps sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Walter Haelvoet, gevestigd te 9850 Nevele, Graaf van Hoornestraat 24, onder het nummer 14.1025.11;

De heer Curt Tardy, gevestigd te 9600 Ronse, L. Vangrootenbruelstraat 39, onder het nummer 14.1008.11;

De heer Wilfried De Keyser, gevestigd te 8377 Zuienkerke, Leeglandstraat 12, onder het nummer 14.1022.11;

De heer Guy Domine, gevestigd te 6000 Charleroi, boulevard Tirou 185, onder het nummer 14.0010.12;

De heer Erik Taghon, gevestigd te 9820 Merelbeke, Zink 22, onder het nummer 14.1019.12;

De heer Luc Geusens, gevestigd te 3600 Genk, Reinpadstraat 3, bus 16, onder het nummer 14.1028.11;

De heer Joseph Van Camp, gevestigd te 2980 Zoersel (Sint-Antonius), Kerkhoflei 161, onder het nummer 14.1020.12;

De heer Henri De Taevernier, gevestigd te 7110 Houdeng-Goegnies, rue de la Poste 13, onder het nummer 14.0011.12;

De heer Guido Laureys, gevestigd te 2640 Mortsel, Cornelis De Herdtstraat 44, onder het nummer 14.1023.11;

De heer Etienne Van Den Steen, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nummer 14.392.11;

De heer Carlos Maenhout, gevestigd te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 286, onder het nummer 14.1021.12.

Bij ministerieel besluit van 2 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kalender van de uitgiften van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten voor het jaar 1998. type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 30/04/1998 numac 1998012876 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organiek reglement van het personeel van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Patrick Hermanns, gevestigd te 9051 Gent, Geo Verbancklaan 5, onder het nummer 14.1026.11;

De heer Daniel Hanus, gevestigd te 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25, onder het nummer 14.0003.11;

De heer Peter Denissen, gevestigd te 9030 Mariakerke, Eeklostraat 286, onder het nummer 14.1031.11;

De heer Yves Deman, gevestigd te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, onder het nummer 14.1024.11;

De heer Ivo De Keersmaecker, gevestigd te 2180 Ekeren, Alfons Wensstraat 16, onder het nummer 14.376.04;

De heer Jean Bouffioux, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nummer 14.0005.11;

De heer Gérard Dave, gevestigd te 1420 Braine-l'Alleud, square Hougoumont 59/2, onder het nummer 14.0006.11;

De heer Fernand Ficher, gevestigd te 1170 Brussel, boulevard du Souverain 25, onder het nummer 14.0007.11;

De heer Lodewijk Coppens, gevestigd te 2460 Kasterlee, Grootreesdijk 108, onder het nummer 14.1027.11;

De heer Christian Vilain, gevestigd te 7110 Houdeng-Aimeries, chaussée du Pont du Sart 35, onder het nummer 14.0009.11;

De heer Freddy Bierlaire, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nummer 14.0002.11;

De heer Paul Lefeber, gevestigd te 2920 Kalmthout, Pastoor Weytslaan 5, bus 15, onder het nummer 14.0018.11;

De heer Roger Hendrickx, gevestigd te 2140 Borgerhout, J. Van Beylenstraat 5, onder het nummer 14.1030.11;

De heer August Colen, gevestigd te 2560 Nijlen, Tuinwijk 13, onder het nummer 14.1029.11;

De heer Luc Massart, gevestigd te 1410 Waterloo, clos Beau Séjour 6, onder het nummer 14.438.11;

De heer James S. Horner, gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 32, onder het nummer 14.0008.11;

De heer Jan Lemahieu, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nummer 14.1017.11;

De heer Michel Delis, gevestigd te 6032 Mont-sur-Marchienne, avenue de la Paix 44, onder het nummer 14.0004.11;

De heer Jan De Schrijver, gevestigd te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, onder het nummer 14.1032.11.

Bij ministerieel besluit van 4 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 24/03/1998 numac 1998027168 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Luc Blockx, gevestigd te 3000 Leuven, Waaistraat 6, onder het nummer 14.1040.11;

De heer Serge Desmedt, gevestigd te 1000 Brussel, Jacqmainlaan 53, onder het nummer 14.0013.11;

De heer Jean-Claude Recoquillion, gevestigd te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, onder het nummer 14.1014.11.

Bij ministerieel besluit van 8 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997003673 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 08/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997016326 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende modaliteiten voor de aanvraag en de toekenning van nationale steun aan de producenten van groenten onder glas of witloof sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Hubert Devue, gevestigd te 3500 Hasselt, Koningin Astridlaan 10, onder het nummer 14.1045.11;

De heer Luc Poty, gevestigd te 6032 Mont-sur-Marchienne, rue de l'Industrie 10, onder het nummer 14.0015.11;

De heer Nicolaas Persoon, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 32, onder het nummer 14.1038.11;

De heer Antoine Moentjens, gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei 92, onder het nummer 14.1041.11;

De heer Jacques Debroux, gevestigd te 5621 Hanzinelle, rue du Vieux Moulin 147, onder het nummer 14.0017.11;

De heer Peter Van Hoof, gevestigd te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 21, onder het nummer 14.1036.11;

De heer Marc Jodts, gevestigd te 8800 Roeselare, Botermarkt 12, onder het nummer 14.1042.11;

De heer Jean-Michel Baillieux, gevestigd te 6740 Sainte-Marie-sur-Semois, rue du Marais 193C, onder het nummer 14.0012.11.

Bij ministerieel besluit van 8 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997003673 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 08/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997016326 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende modaliteiten voor de aanvraag en de toekenning van nationale steun aan de producenten van groenten onder glas of witloof sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Luc De Groote, gevestigd te 9880 Aalter, Dammeers 10, onder het nummer 14.1043.11;

De heer Erwin Schepmans, gevestigd te 3560 Lummen, Sint-Rochusstraat 11, onder het nummer 14.1037.11;

De heer Ronald Perruwe, gevestigd te 2100 Deurne, F. Van Rielstraat 30, onder het nummer 14.1039.11.

Bij ministerieel besluit van 10 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007251 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1997/januari 1998 type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997011421 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de provisies voor vergoeding van mijnschade type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007248 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en reglementering voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede v type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 09/04/1998 numac 1998014007 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1997003684 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de gelijkwaardigheid tussen enerzijds de vakken van de verschillende gedeelten van loopbaanexamens die toegang gaven tot een graad van rang 11 georganiseerd in de periode van 1 januari 1985 tot 1 juli 1997 en ande type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 25/02/1998 numac 1997007249 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1983 tot vaststelling van de vorm en de wijze van toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de jaartallen 40-45 sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Roland D'Hondt, gevestigd te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, onder het nummer 14.1035.11;

De heer Jean Van Eeckhoutte, gevestigd te 8710 Wielsbeke, Wandellaan 64, onder het nummer 14.1034.11.

Bij ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998002012 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende de verdeling van sommige betrekkingen van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 03/02/1998 numac 1998012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke het individueel aanwezigheidsboekje in sommige ondernemingen uit de tuinbouwsector die onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteren, moet gewaarmerk sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Georges Bernard, gevestigd te 1190 Brussel, Ruisbroeksesteenweg 25, onder het nr. 14.0027.12.

De heer Joseph Seghers, gevestigd te 9041 Oostakker, Vogeljacht 11, onder het nr. 14.1064.12.

De heer Firmin Claus, gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 202, onder het nr. 14.1063.12.

Bij ministerieel besluit van 29 december 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 20/02/1998 numac 1998002012 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende de verdeling van sommige betrekkingen van de personeelsformatie van het Ministerie van Ambtenarenzaken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 03/02/1998 numac 1998012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke het individueel aanwezigheidsboekje in sommige ondernemingen uit de tuinbouwsector die onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteren, moet gewaarmerk sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Jean Willems, gevestigd te 1000 Brussel, Laekenstraat 35, onder het nr. 14.1068.12;

De heer Patrick Remy, gevestigd te 7110 Houdeng-Goegnies, rue de la Poste 13, onder het nr. 14.0028.12;

De heer Claude Massart, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nr. 14.0029.12;

De heer Marc d'Aout, gevestigd te 1970 Wezembeek-Oppem, rue F. Landrain 35, onder het nr. 14.0025.12;

De heer Filiep Coucke, gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, onder het nr. 14.1066.12;

De heer Marcel Baugniet, gevestigd te 1982 Zemst, Toekomststraat 30, onder het nr. 14.1067.12;

De heer François Keymis, gevestigd te 3700 Tongeren, Ketsingerdries 33, onder het nr. 14.1062.12;

De heer Luc Prick, gevestigd te 4190 Ferrières, route de Renier 12, onder het nr. 14.0024.12;

De heer Marc Hoppenbrouwers, gevestigd te 2180 Antwerpen, Steenstraat 103, onder het nr. 14.1069.12;

De heer Jozef Rosschaert, gevestigd te 2260 Nijlen, Koningsbaan 37, onder het nr. 14.1065.12;

Mevr. Myriam Cavenago, gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, Kievitenlaan 64A, onder het nr. 14.0026.12.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998014016 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1969 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. 08/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998007018 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective als bijberoep, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Luc Pacquée, gevestigd te 2980 Wuustwezel, Bredabaan 24, onder het nr. 14.1072.12;

De heer Josse Missorten, gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 390, onder het nr. 14.1070.12;

De heer Ward Brems, gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, gevestigd Baarstraat 27, onder het nr. 14.1077.12.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/01/1998 pub. 25/02/1998 numac 1998014016 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1969 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen type ministerieel besluit prom. 08/01/1998 pub. 11/02/1998 numac 1998007018 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Jean-Paul Vandenhoeck, gevestigd te 3000 Leuven, Vaartstraat 94, onder het nr. 14.1074.12;

De heer Johan Lemmens, gevestigd te 3000 Leuven, Waaistraat 6, onder het nr. 14.1075.12;

De heer Albert Baetens, gevestigd te 1040 Brussel, Wetenschapstraat 21, onder het nr. 14.1044.11;

De heer Michel Boveroulle, gevestigd te 4020 Luik, place d'Italie 4/82, onder het nr. 14.0033.12;

De heer Charles Gilles, gevestigd te 4053 Embourg, rue Jacques Brel 1-3, onder het nr. 14.0034.12;

De heer Rudi Vannieuwenhuyse, gevestigd te 3000 Leuven, Waaistraat 6, onder het nr. 14.1071.12;

De heer Johannes Beck, gevestigd te 9080 Lochristi, Tomboslaan 8, onder het nr. 14.1073.12;

De heer Arnold Depraetere, gevestigd te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 1, onder het nr. 14.1076.12;

De heer Christian Prevost, gevestigd te 1410 Waterloo, clos des Mûriers 3, onder het nr. 14.1030.12;

De heer Jean-Pierre Paduart, gevestigd te 4030 Luik, avenue de la Cockerie 3, onder het nr. 14.0035.12;

De heer Georges Corman, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nr. 14.0031.12;

De heer Robert Meurmans, gevestigd te 4610 Bellaire, rue Fond de Coy 2, onder het nr. 14.0032.12.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/1998 pub. 15/01/1998 numac 1998000042 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1998 tot onmiddellijke schorsing van alle waardetransporten type ministerieel besluit prom. 13/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van overheidspersonen in uitvoering van artikel 5 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten sluiten wordt de volgende persoon gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Etienne Van den Neucker, gevestigd te 4000 Luik, boulevard d'Avroy 38, onder het nr. 14.0037.01.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 houdende harmonisering van diverse stelsels werkervaringsprojecten type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 06/03/1998 numac 1998021029 bron diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 24/01/1998 numac 1997022933 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035272 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1994 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een ste type ministerieel besluit prom. 14/01/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1994 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 ter veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Guy Massart, gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Koningslosesteenweg 24, onder het nr. 14.1079.01;

De heer Eric Dekemexhe, gevestigd te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, onder het nr. 14.0043.01.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^