Vergunning
gepubliceerd op 21 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 11 jun De he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000452
pub.
21/08/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 11 juni 1998 worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen: De heer Jean-Luc Leuridant, gevestigd te 1000 Brussel, Wolvengracht 48, onder het nummer 14.0115.06;

De heer Charles Jabé, gevestigd te 1420 Braine-l'Alleud, avenue de l'Estrée 135, onder het nummer 14.0116.06;

De heer Eric Quarré, gevestigd te 6010 Couillet, rue du Transvaal 266, onder het nummer 14.0114.06;

De heer Guido Spaey, gevestigd te 6044 Roux, place de la Résistance 18, onder het nummer 14.0117.06.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998016145 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit sluiten wordt de volgende persoon gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen: De heer André Culot, gevestigd te 5000 Namur, rue de Bruxelles 120, onder het nummer 14.0106.05.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998016145 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit sluiten wordt de heer Gilles Van Dieren, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 28, bus 4, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen ten voorlopige titel, in afwachting van het bekomen van een definitief advies van de Minister van Justitie.

De vergunning wordt ten voorlopige titel verleend voor een termijn van vijf jaar en draagt het nummer 14.0101.05.

Dit besluit ten voorlopige titel zal, nadat de Minister van Justitie een definitief advies heeft uitgebracht, vervangen worden door een definitief besluit.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen: De heer Erwin Haenen, gevestigd te 3600 Genk, Mindersstraat 28, onder het nummer 14.1286.06;

De heer Hugo Cielen, gevestigd te 3742 Bilzen, Linnerveldstraat 22, onder het nummer 14.1284.06;

De heer Frédéric Bostyn, gevestigd te 7890 Ellezelles, Crimont 7, onder het nummer 14.0120.06;

De heer Jacques Peeters, gevestigd te 2600 Berchem, Grotesteenweg 214, onder het nummer 14.1279.06;

De heer Tristan Despretz, gevestigd te 1000 Brussel, Guillaume Gilbertlaan 67, bus 1, onder het nummer 14.0118.06;

De heer Eddy Mandervelt, gevestigd te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, onder het nummer 14.1285.06;

De heer Mark Maes, gevestigd te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 157, onder het nummer 14.1287.06;

De heer Guy Loriers, gevestigd te 2000 Antwerpen, Amsterdamstraat 18, onder het nummer 14.1280.06;

De heer Rik Aerts, gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 32, onder het nummer 14.1281.06;

De heer Bruno Van Gameren, gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ortolanenlaan 56, onder het nummer 14.0119.06;

De heer Eric Doms, gevestigd te 2900 Schoten, Kopstraat 224, onder het nummer 14.1283.06;

De heer Paul Van Driessche, gevestigd te 7060 Horrues, avenue Chemin du Croiseau 26, onder het nummer 14.0122.06;

De heer Walter Audenaert, gevestigd te 9860 Oosterzele, Reigerstraat 14, onder het nummer 14.1282.06.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen: De heer Armand Kieboom, gevestigd te 4400 Zoersel, Kasteeldreef 40, onder het nummer 14.1289.06, als bijberoep;

De heer Piet Latoir, gevestigd te 9000 Gent, Frans Spaestraat 25, onder het nummer 14.1288.06, als bijberoep;

De heer Rik Pillen, gevestigd te 1050 Brussel, Paul-Emile Jansonstraat 32, onder het nummer 14.1290.06;

De heer Jan Van Herentals, gevestigd te 2530 Boechout, Frans Van Der Muerenstraat 7, onder het nummer 14.1292.06;

De heer Jan De Ryckere, gevestigd te 1950 Kraainem, Dennenlaan 6, onder het nummer 14.1294.06;

De heer Pierre-Claude Nonclercq, gevestigd te 1050 Brussel, Louis Lepoutrelaan 100, onder het nummer 14.0121.06.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^