Vergunning
gepubliceerd op 24 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen en vernieuwingen **** **** **** ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000513
pub.
24/09/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen en vernieuwingen Bij ministerieel van 29 juni 1998, in het eerste artikel van het ministerieel besluit van 23 juni 1993 waarbij de heer **** **** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». **** artikel heeft uitwerking met ingang van 10 februari 1998.

De vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de ***** met vestigingsplaats te boulevard **** 3****/13, te 4020 ****, wordt vernieuwd ten voorlopige titel, in afwachting van het definitief advies van de Minister van Justitie.

Een definitieve beslissing betreffende de aanvraag tot vernieuwing zal, na het bekomen van het definitief advies van de Minister van justitie, genomen worden. **** artikel heeft uitwerking met ingang van 23 juni 1998.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035831 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs sluiten, in het eerste artikel van het ministerieel besluit van 30 juni 1993, waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

De vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de heer ****-**** **** ****, met vestigingsplaats **** **** 40, te 1050 ****, wordt vernieuwd ten voorlopige titel, in afwachting van het definitief advies van de Minister van Justitie.

De vernieuwing wordt ten voorlopige titel verleend vanaf 30 juni 1998.

Dit besluit ten voorlopige titel zal, nadat de Minister van Justitie een definitief advies heeft uitgebracht, vervangen worden door een definitief besluit.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035831 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs sluiten, in het eerste artikel van het ministerieel besluit van 30 juni 1993, waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

De vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de heer **** **** ****, met vestigingsplaats Generaal **** 40, te 1050 ****, wordt vernieuwd ten voorlopige titel, in afwachting van het definitief advies van de Minister van Justitie.

De vernieuwing wordt ten voorlopige titel verleend vanaf 30 juni 1998.

Dit besluit ten voorlopige titel zal, nadat de Minister van Justitie een definitief advies heeft uitgebracht, vervangen worden door een definitief besluit.

Bij ministerieel besluit van 16 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998012655 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 77 en 80 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 16/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998036001 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van evaluatiecriteria zoals bedoeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor dienstencentra, serviceflatgebouwen, woningcomplexen met d type ministerieel besluit prom. 16/07/1998 pub. 15/09/1998 numac 1998035896 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bevolkingsprojectie zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 1998 houdende vaststelling van het programma voor dienstencentra, serviceflatgebouwen, woningcomplexen sluiten, in het eerste artikel van het ministerieel besluit van 9 augustus 1993, waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

De vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de heer **** ****, met vestigingsplaats te 6000 ****, boulevard **** **** 29, wordt vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf 9 augustus 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^