Vergunning
gepubliceerd op 24 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2,

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000517
pub.
24/09/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, § 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 29 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de heer **** ****, hebbende zijn vestigingsplaats te 1040 ****, **** 143, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf 30 juni 1998.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de heer **** ****, hebbende zijn vestigingsplaats te 8000 ****, Gouden-**** 19, bus 2, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf 20 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de heer **** ****, hebbende zijn vestigingsplaats te 9820 ****, **** 160, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf 15 juli 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^