Vergunning
gepubliceerd op 08 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2,

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000679
pub.
08/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, § 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 15 september 1998 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan Mevr. **** ****, met vestigingsplaats te 9300 ****, **** 2, tijdelijk vernieuwd, in afwachting van het bekomen van een definitief advies van de Minister van Justitie. **** definitieve beslissing betreffende de aanvraag tot vernieuwing zal, na het bekomen van het definitief advies van de Minister van Justitie, genomen worden.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 13 september 1998.

Bij ministerieel besluit van 21 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/1998 pub. 15/07/2000 numac 2000003403 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1995 tot vaststelling van de bezoldiging en van de vergoeding wegens reis- en verblijfkosten van de leden van de Commissie voor evaluatie van de activa van het Rijk sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de heer **** **** ****, met vestigingsplaats te 8020 ****, **** de **** 2, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend, voor een periode van tien jaar vanaf 10 maart 1998.

Het ministerieel besluit van 13 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 23/04/1998 numac 1998007064 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1998 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035496 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1997 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan Mevr. **** ****, met vestigingsplaats te 3150 ****, **** 42, tijdelijk vernieuwd, in afwachting van het bekomen van een definitief advies van de Minister van Justitie. **** definitieve beslissing betreffende de aanvraag tot vernieuwing zal, na het bekomen van het definitief advies van de Minister van Justitie, genomen worden.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 22 september 1998.

Bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998003443 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 13/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022663 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de heer **** ****, met vestigingsplaats te 4671 ****, route de **** 129, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf 10 maart 1998.

Het ministerieel besluit van 13 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 23/04/1998 numac 1998007064 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1998 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035496 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1997 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 13 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/1998 pub. 23/10/1998 numac 1998003443 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 13/10/1998 pub. 07/11/1998 numac 1998022663 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten worden in het eerste artikel van het ministerieel **** van 19 maart 1993 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, de woorden «*****» bijgevoegd na de woorden «*****».

De vergunning om het beroep van privé-detective als **** uit te oefenen, verleend aan de heer **** ****, met vestigingsplaats te 4000 ****, boulevard ****'**** 75/11, wordt vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van tien jaar vanaf 19 maart 1998.

Het ministerieel besluit van 13 maart 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 23/04/1998 numac 1998007064 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1998 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp type ministerieel besluit prom. 13/03/1998 pub. 14/05/1998 numac 1998035496 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1997 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^