Vergunning
gepubliceerd op 16 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2,

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000766
pub.
16/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, § 1, van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 6 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035098 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de geschillen-adviescommissie, bedoeld in artikel 24 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de heer Karel Van Molle, met vestigingsplaats te 1840 Londerzeel, Kerkhofstraat 31, vernieuwd voor een termijn van tien jaar vanaf 24 mei 1998.

Het ministerieel besluit van 19 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/1998 pub. 18/06/1998 numac 1998027355 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 1995, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 juli 1996 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 29 juli 1993 tot oprichting van agentschappen voor sociale type ministerieel besluit prom. 19/05/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998011178 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 31 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 6 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999035098 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de geschillen-adviescommissie, bedoeld in artikel 24 van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan Mevr.

Magda Wallez, met vestigingsplaats te 9300 Aalst, Hammestraat 2, vernieuwd voor een termijn van tien jaar vanaf 13 september 1998.

Het ministerieel besluit van 15 september 1998 tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 17 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/11/1998 pub. 22/12/1998 numac 1998012976 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 17 november 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij type ministerieel besluit prom. 17/11/1998 pub. 08/12/1998 numac 1998022750 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan Mevr.

Karin Geens, met vestigingsplaats te 3150 Haacht, Terwilgenstraat 42, vernieuwd voor een termijn van tien jaar vanaf 22 september 1998.

Het ministerieel besluit van 23 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^