Vergunning
gepubliceerd op 01 april 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2,

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000103
pub.
01/04/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2, § 1, van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 25 januari 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire b type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999022084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1996 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999011037 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de heer **** **** ****, met vestigingsplaats te 1050 ****, **** **** 40, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van 10 jaar vanaf 30 juni 1998.

Het eerste artikel van de ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035831 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 25 januari 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire b type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999022084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1996 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999011037 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de heer ****-**** **** ****, met vestigingsplaats te 1050 ****, **** **** 40, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van 10 jaar vanaf 30 juni 1998.

Het eerste artikel van de ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998035831 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten van 22 oktober 1992 en 10 juli 1996 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten met betrekking tot de lessentabellen van het voltijds secundair onderwijs sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van de vergunning tot het uitoefenen van het beroep van privé-detective wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 05/02/1999 numac 1999003027 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 25 januari 1999 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire b type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 17/03/1999 numac 1999011055 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Coördinatiecommissie en de drie Accreditatiebureaus van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en pe type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 22/04/1999 numac 1999022084 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1996 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999011037 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de heer **** ****'****, met vestigingsplaats te 9030 ****, **** 17, vernieuwd.

De vernieuwing wordt verleend voor een periode van 10 jaar vanaf 28 januari 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^