Vergunning
gepubliceerd op 15 mei 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen **** ministerieel **** **** ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000221
pub.
15/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 25 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/02/1999 pub. 16/03/1999 numac 1999022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 1997, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de sluiten, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 11 januari 1999 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****». Bij ministerieel besluit van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten sluiten, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 23 maart 1998 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Bij ministerieel besluit van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten sluiten, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 28 oktober 1998 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****», vervangen door de woorden «*****».

Bij ministerieel besluit van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten sluiten, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 22 januari 1996 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Bij ministerieel besluit van 8 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 08/03/1999 pub. 13/04/1999 numac 1999022237 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die Remoxipride bevatten sluiten, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 24 januari 1996 waarbij de heer **** ****'**** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 13 oktober 1998 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 29 juni 1998 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 28 oktober 1998 waarbij de ***** vergund werd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^