Vergunning
gepubliceerd op 01 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola. - Vergunning Verhoging van het uitgiftebedrag van de biljetten Bij koninklijk besluit van 21 december 1999 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999, waarbij (...

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000865
pub.
01/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Verhoging van het uitgiftebedrag van de biljetten Bij koninklijk besluit van 21 december 1999 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999, waarbij aan de vereniging zonder winstoogmerk "Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport" te Brussel vergunning werd verleend om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 september 1999 tot en met 31 augustus 2000, wordt het uitgiftebedrag van de biljetten verhoogt tot tweehonderd twintig miljoen frank.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^