Vergunning
gepubliceerd op 20 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 3 dece De hee

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000203
pub.
20/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 3 december 1999 worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Patrick De Kort, gevestigd te 2000 Antwerpen, Van de Weyngaertplein 37, onder het nr. 14.1386.09.

Bij ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Thierry Burton, gevestigd te 4100 Seraing, rue Wagner 54, onder het nr. 14.0281.10.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Joseph Puglia, gevestigd te 4020 Luik, rue Bois de la Dame 43, onder het nr. 14.0283.11.

De heer Francis Léonard, gevestigd te 4800 Verviers, chaussée de la Seigneurie 121, onder het nr. 14.0284.10.

De heer Christian Breuskin, gevestigd te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, onder het nr. 14.0284.11.

Bij ministerieel besluit van 22 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024109 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 december 1998 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1999, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fin type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003686 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999016418 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 december 1998 houdende tijdelijk afwijkende maatregelen van artikel 29 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassing type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999010204 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 22/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999011472 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het schorsen van het op de markt brengen van speelgoed dat bestemd is om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd is van zacht PVC dat één of meer van de stoffen diisononylftalaat , die sluiten wordt Mevr. Sabine Strobbe, gevestigd onder het nr. 14.1391.12 te 8870 Izegem, Vredestraat 1, gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 20 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999024133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 253 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en van artikel 30 v type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010237 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetaling van de vergoeding die overeenkomstig de artikelen 508/19, 508/20, 508/22 en type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 13/01/2000 numac 2000007002 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 1963 betreffende het statuut van de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Sotirios Gerassimos, gevestigd te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, onder het nr. 14.0286.12.

De heer Vincent Nicolas, gevestigd te 6000 Charleroi, boulevard Mayence 1, onder het nr. 14.0287.12.

De heer Daniel Legros, gevestigd te 4000 Luik, boulevard d'Avroy 39, onder het nr. 14.0289.12.

De heer François Allouard, gevestigd te 1060 Brussel, Fortstraat 109, onder het nr. 14.0285.11.

De heer Victor Pirlet, gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, onder het nr. 14.0288.12.

De heer Johan Peeters, gevestigd te 2840 Rumst, Lage Vosbergstraat 46, onder het nr. 14.1390.12.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2000 pub. 11/02/2000 numac 1999024131 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor externe kwaliteitsevaluatie sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Bartolomeo Cannistra, gevestigd te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Joseph Lemairelaan 2, bus 5, onder het nr. 14.0291.12.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van de selectienormen waaraan de kandidaten voor aanstelling bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie dienen te beantwoorden sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Michel Laine, gevestigd te 1050 Elsene, Louizalaan 149, onder het nr. 14.0290.12.

De heer Philippe Penninckx, gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, onder het nr. 14.0292.12.

De heer Harry Penninckx, gevestigd te 3061 Bertem, Tervuursesteenweg 517, onder het nr. 14.1392.01.

Bij ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten wordt de heer Christian Electeur, gevestigd te 1170 Brussel, Royale Belge, Vorstlaan 25, gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar onder het nr. 14.1389.11 uit te oefenen.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000027068 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 17 van de Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 25/01/2000 pub. 16/03/2000 numac 2000022096 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector sluiten wordt de heer Nikis Delarue, gevestigd te 8551 Zwevegem, Vierkeerstraat 112, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen onder het nr. 14.1393.01 voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 7 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 10/03/2000 numac 2000007054 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 09/03/2000 numac 2000007053 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de vaste, stagedoende en tijdelijke personeelsleden van de Centrale Dienst voor sociale en cultu type ministerieel besluit prom. 07/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000022147 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 2000 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen sluiten wordt Mevr. Kristine Mertens, gevestigd te 2260 Westerlo, Kromstraat 23, onder het nr. 14.1394.02, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen voor een periode van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 wordt de volgende persoon gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Johan Matthys, gevestigd te 9506 Geraardsbergen, Raspailbosstraat 92B, onder het nr. 14.1395.02.

Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1999 houdende de benoeming van de leden van de Commissie Spoorvervoer type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : De heer Philippe Bodart, gevestigd te 5000 Namen, rue de Bruxelles 120, onder het nr. 14.0293.02.

De heer Julien Jason, gevestigd te 4910 Theux, chaussée de Verviers 24, onder het nr. 14.0295.02.

De heer Jean-Loup Demarteau, gevestigd te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, onder het nr. 14.0294.02.

De heer Jean-Renaud Duvivier, gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, onder het nr. 14.0296.02.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de instellingen belast met het uitvoeren van de onderzoeken, de verificaties en de testen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van a sluiten wordt de volgende persoon gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : de heer Daniel Silien, gevestigd te 7970 Beloeil, rue du Château 25, onder het nummer 14 0297 03.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^