Vergunning
gepubliceerd op 20 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 7 december 1999, wor De verg

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000213
pub.
20/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 7 december 1999, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend, onder het nr. 16 0046 10, aan de onderneming Cave Canem, b.v.b.a., gevestigd te 1435 Mont-Saint-Guibert, rue des Trois Burettes 38.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen activiteiten die als risicovol worden beschouwd met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 12 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/01/2000 pub. 13/05/2000 numac 2000003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende vaststelling van de selectienormen waaraan de kandidaten voor aanstelling bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie dienen te beantwoorden sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend, onder het nr. 16 0051 12, aan de heer Zaino, Carlo, gevestigd onder benaming « Eagle Security International », te 7000 Bergen, boulevard Dolez 45.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 21 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 22/01/2000 numac 2000027020 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 1998 tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 april 1983 tot vaststelling van de interest- en delgingslasten te dragen do type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 03/05/2000 numac 2000000099 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999010257 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027048 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 09 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000027047 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 04 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999024142 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waardoor de farmaceutische specialiteit Ectocur, drinkbare oplossing, van het geneeskundig voorschrift vrijgesteld wordt sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend, onder het nr. 16 0049 12, aan de heren Ardenoy, Maurice et Monpays, Philippe, gevestigd onder benaming Alpha Security s.p.r.l., te 7712 Herseaux, Myosotisstraat 27.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen activiteiten die als risicovol worden beschouwd met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend voor een periode van vijf jaar, onder het nummer 16 0056 02, aan de heer Michel Elpers, gevestigd onder de benaming "Belgium Guarding Security" te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jean Dubrucklaan 84, bus 9.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen activiteiten die als risicovol worden beschouwd met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/03/2000 pub. 16/05/2000 numac 2000000219 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de instellingen belast met het uitvoeren van de onderzoeken, de verificaties en de testen bedoeld in het koninklijk besluit van 23 april 1999 tot vaststelling van de procedure van de goedkeuring van a sluiten, wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend, onder het nr. 16 0059 02, aan de heer Salvatore Rollo, gevestigd onder benaming « General Security Management », te 4420 Sint-Niklaas, rue Grimberieux 189.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen activiteiten die als risicovol worden beschouwd met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000011203 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 januari 2000 tot het verbieden van de handel in kinderverzorgingsartikelen die vervaardigd zijn van zacht PVC dat bepaalde ftalaten bevat type ministerieel besluit prom. 30/03/2000 pub. 12/04/2000 numac 2000011204 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1999 houdende het schorsen van het op de markt brengen van speelgoed dat bestemd is om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestopt en vervaardigd is van za sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend, onder het nummer 16 0060 03, aan de heer Alfred Lejeune, gevestigd te 4000 Liège, rue Saint-Léonard.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^