Vergunning
gepubliceerd op 12 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen. - Wijzigingen Bij ministerieel be De vern

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000215
pub.
12/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de A.G.S. Protector n.v., voorheen Protector n.v., gevestigd te 1020 Brussel, Kroonveldstraat 50, vernieuwd voor een periode van vijf jaar onder het nr. 16 0041 09 vanaf 19 mei 1998.

De vernieuwing van 21 september 1999, verleend ten voorlopige titel wordt opgeheven. De wijziging van de benaming treedt in werking op 19 mei 1993.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op een bescherming van roerende of onroerende goederen en van beveiliging van personen.

Deze activiteiten kunnen met wapen uitgeoefend worden. Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de Normelec n.v., gevestigd te 7021 Bergen, rue Salvador Allende 30A, voorheen te 7000 Bergen, rue de Nimy 87, vernieuwd voor een periode van vijf jaar onder het nr. 16 0044 09 vanaf 26 mei 1999.

De adreswijziging treedt in werking op 29 mei 1998.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van beheer van alarmcentrales.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 30 december 1999, de vernieuwing voor een periode van vijf jaar van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend bij ministerieel besluit van 5 november 1997 aan de volgende onderneming wordt gewijzigd : De onderneming I.C.T.S. Belgium b.v.b.a., gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 522.

De vergunning heeft betrekking met de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en blijft geldig tot 5 november 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^