Vergunning
gepubliceerd op 05 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 3 dec De ver

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000273
pub.
05/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 3 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 18/12/1999 numac 1999011435 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 05/01/2000 numac 1999036531 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 november 1997 betreffende de invoering van de boekhouding, de jaarrekening en het rekeningenstelsel voor kinderdagverblijven, diensten voor opvanggezinnen, initiatieven voor buitenscho type ministerieel besluit prom. 03/12/1999 pub. 18/01/2000 numac 1999011434 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend, vernieuwd ten voorlopige titel onder het nummer 16 0048 11 aan de onderneming Security Night bvba, gevestigd te 4602 Visé, rue de Visé 144. Dit besluit treedt in werking op 9 november 1999.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen activiteiten die als risicovol worden beschouwd met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 21 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000027069 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van de organisatieafdelingen 10 en 13 van de Algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 21/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003042 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van EASDAQ N.V. sluiten, de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan S.A. Belson Security, gevestigd te 7070 Mignault, rue des Déportés 14, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 14 oktober 1999, onder het nummer 16 0045 10.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen activiteiten die als risicovol worden beschouwd met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen geacht worden aanwezig te zijn.

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/02/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000035149 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 2000 type ministerieel besluit prom. 04/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000014068 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 type ministerieel besluit prom. 04/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2000 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming On Line Security Europe n.v., gevestigd te 1180 Brussel, Sterrenkundigenstraat 38/7, vernieuwd onder het nummer 16 0052 01 voor een periode van vijf jaar vanaf 24 februari 2000.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en van beheer van alarmcentrales.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Claude Jamotton, gevestigd te 5080 La Bruyère, rue Gloriette 4, vernieuwd onder het nummer 16 0057 02 voor een periode van vijf jaar vanaf 4 april 2000.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend wanneer zich personen in gesloten ruimte bevinden; in andere gevallen kunnen activiteiten die als risicovol worden beschouwd met hond worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de hond te allen tijde aan de leiband wordt gehouden en gemuilkorfd is wanneer andere personen geacht worden aanwezig te zijn.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^