Vergunning
gepubliceerd op 08 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van artikel 2 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 199 Bij

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000867
pub.
08/11/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van artikel 2 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 en 9 juni 1999. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 12 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/09/2000 pub. 08/12/2000 numac 2000027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Lovegnée-Bosquet » te Ben-Ahin sluiten de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan Union Minière N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Broekstraat 31 wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar onder het nummer 18.1014.10.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend.

De bewakingsactiviteiten kunnen in de exploitatiezetel te Hoboken met wapens worden uitgeoefend.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 1999.

Het ministerieel besluit van 26 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999016362 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/11/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999024074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot schorsing van de aflevering van bepaalde anorexigene geneesmiddelen sluiten tot vernieuwing ten voorlopige titel van deze vergunning wordt opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^