Vergunning
gepubliceerd op 22 december 2000

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigering Bij ministerieel besluit van 11 septem Bij mi

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000001053
pub.
22/12/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigering Bij ministerieel besluit van 11 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000582 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opschorting voor sommige leden van het personeel van de rijkswacht van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 24 december 1985 houdende de wijze van berekening van de diensturen van het rijkswachtpersoneel en tot inla type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000011397 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000027482 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000027483 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000658 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algeme type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. Bull N.V. onder de benamingen « Digivote I » en « Digivote II », met de algemene erkenni sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan de heer Panagioti Psathas, gevestigd te 4800 Verviers, rue des Foxhalles 8.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000011445 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 84 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan de heer Abdelouaed Ben Hammou, gevestigd te 1030 Brussel, Dupontstraat 7.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 26/01/2001 numac 2001016004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2000 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van attesteringsinstanties voor de CE-markering van overeenkomst van de bouwproducten type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000000839 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming in een gelijkwaardige graad van de naar de categorie bijzonder politiepersoneel van het operationeel korps van de rijkswacht overgeplaatste personeelsleden sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan de S.P.R.L. « L'Ouragan », gevestigd te 9500 Moerbeke, Atembekestraat 20.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2000 wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsonderneming geweigerd aan Mevr. Degez, Arlette, gevestigd te 7611 La Glanerie, chaussée de Montgomery 71, en uitbating van het etablissement « Le Menphis » gevestigd op hetzelfde adres.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2000 wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsonderneming geweigerd aan de heer Alain Leplat, uitbating van het etablissement « Isly », 7700 Mouscron, Grand-Place 28.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^