Vergunning
gepubliceerd op 22 december 2000
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 11 se De ver

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000001055
pub.
22/12/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 11 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000027482 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000027483 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000582 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opschorting voor sommige leden van het personeel van de rijkswacht van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 24 december 1985 houdende de wijze van berekening van de diensturen van het rijkswachtpersoneel en tot inla type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000011397 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000658 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algeme type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. Bull N.V. onder de benamingen « Digivote I » en « Digivote II », met de algemene erkenni sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 16.0039.09 aan de onderneming S.P.R.L. Spéciale Agence Sécurité, gevestigd te 5000 Namur, rue Courtenay 26, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 29 juli 1999.

De vernieuwing van de vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen uitgeoefend.

Het ministerieel besluit van 13 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 03/12/1999 numac 1999022971 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022970 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022972 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999016339 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 1998 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 01/12/1999 numac 1999022973 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999007235 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap sluiten houdende de voorlopige vernieuwing van de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de B.V.B.A. Spéciale Agence Sécurité, is opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 11 september 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000027482 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 31/10/2000 numac 2000027483 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 21/09/2000 numac 2000000582 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot opschorting voor sommige leden van het personeel van de rijkswacht van sommige bepalingen van het ministerieel besluit van 24 december 1985 houdende de wijze van berekening van de diensturen van het rijkswachtpersoneel en tot inla type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 30/09/2000 numac 2000011397 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2000 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000658 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de tijdelijke vereniging Philips-Stesud onder de benamingen « JITES I » en « JITES II », met de algeme type ministerieel besluit prom. 11/09/2000 pub. 14/09/2000 numac 2000000659 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. Bull N.V. onder de benamingen « Digivote I » en « Digivote II », met de algemene erkenni sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend onder het nummer 16.0066.07 aan de heer Jacques Otero Y Alonso, gevestigd te 1180 Ukkel, Haanstraat88, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 19 oktober 2000.

De vernieuwing van de vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 18/11/2000 numac 2000022785 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 15/11/2000 numac 2000022783 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 16/10/2000 pub. 28/10/2000 numac 2000003663 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de leden van het secretariaat van de Commissie voor Evaluatie van de Activa van het Rijk sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend onder het nummer 16.0070.10 aan de heer Claude Lengele, gevestigd te 1390 Grez-Doiceau, avenue Comte Gérard d'Ursel 42, die zijn handelsactiviteiten uitoefent onder de benaming « Hermes Protection », vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 7 december 2000.

De vernieuwing van de vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en toezicht van personen.

Deze activiteiten worden met wapen en zonder hond uitgeoefend.

Desalniettemin dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met wapens : - Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd. - Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uitgevoerd.

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op de activiteit van bescherming van personen.

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de heer Marc Van Droogenbroeck, gevestigd te 1060 Sint-Gilis, Vorstse steenweg42/25, vernieuwd onder het nummer 16.0039.09 vanaf 2 augustus 1999.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

Het ministerieel besluit van 14 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/09/1999 pub. 01/12/2000 numac 1999012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 14/09/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999012629 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het marokijnwerk type ministerieel besluit prom. 14/09/1999 pub. 29/09/1999 numac 1999012622 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 7 november 1966 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, lucht sluiten houdende de vernieuwing ten voorlopige titel wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Marc Van Droogenbroeck opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^