Vergunning
gepubliceerd op 18 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 30 okto Bij mi

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000012
pub.
18/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Filip Speeckaert, gevestigd te 9900 Eeklo, Kleemhoek 8.

Bij ministerieel besluit van 30 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/10/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000014264 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Stefaan Peinen, gevestigd te 2300 Turnhout, Victoriestraat 20, bus 4.

Bij ministerieel besluit van 6 november 2000 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Roger Van Gorp, gevestigd te 2300 Turnhout, Otterstraat 53, bus 4.

Bij ministerieel besluit van 24 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 12/05/2001 numac 2001035453 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw type ministerieel besluit prom. 24/11/2000 pub. 07/12/2000 numac 2000001013 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende overplaatsing van bepaalde militairen naar het administratief en logistiek korps van de rijkswacht sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Carlo Van Parijs, gevestigd te 4030 Grivegnée, avenue Albert 1er 110/02.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000009384 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/03/2001 numac 2001035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027073 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 05 van organisatieafdeling 53 en tussen de programma's 01, 03, 04, 05, 06 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Wolfs, gevestigd te 3770 Riemst, Oudeweg 31.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11 en 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000022873 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van artikel 34, § 2, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende het algemeen reglement betreffende het bestaansminimum en van artikel 2 van het koninklijk besluit van 13 mei 1994 tot uitvoering type ministerieel besluit prom. 14/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000014303 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor het jaar 2001 van het kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer De Bruyne, Luc, onder de benaming VIP Security Services, gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Maartenhoek 3.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003065 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001015111 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de verordeningsbepalingen voor de organisatie van de stage van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 en 14 van de organisatieafdelingen 02, 10, 11, 12, 17, 19 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels sluiten tot vervanging van het ministerieel besluit van 20 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014286 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd, aan de heer Bamps, Christian, gevestigd te 3770 Riemst, Klein Lafelstraat 37A. Het ministerieel besluit van 20 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014286 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 20/11/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 houdende de samenstelling en de opdracht van de Filatelistische Commissie sluiten wordt opgeheven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^