Vergunning
gepubliceerd op 18 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel **** ****.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000431
pub.
18/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 29 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 05/04/2001 numac 2001022252 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022214 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022259 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die tolcapone bevatten type ministerieel besluit prom. 29/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001022215 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specia sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op haar verzoek, ingetrokken : Mevr.**** ****, gevestigd te 8800 ****, **** 9, onder het ****. 14.317.10; het **** heeft uitwerking met ingang van 20 december 2000.

Bij ministerieel besluit van 6 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/04/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001035431 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de registers voor producenten en gebruikers in uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 26 mei 2000 tot uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 3950 ****, **** 29/****, onder het ****. 14.1101.01; het **** heeft uitwerking met ingang van 20 maart 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^