Vergunning
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 4 mei 2001, wordt De vergu

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000586
pub.
29/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 4 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2001 pub. 16/05/2001 numac 2001000479 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen sluiten, wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan de B.V.B.A. Steams, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9031 Drongen, Rijkegasthuisbos 2, onder het nummer 18.1032.04 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de interne bewakingsdienst binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van onderhavig ministerieel besluit het bewijs levert aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie dat minstens één persoon binnen de interne bewakingsdienst geslaagd is in de opleiding voorzien in artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten, wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan de heer Berière, Luc, uitbater van discotheek Postiljon, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3920 Lommel, H. Memlingdreef 13, onder het nummer 18.1033.05 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de interne bewakingsdienst binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van onderhavig ministerieel besluit het bewijs levert aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie dat minstens één persoon binnen de interne bewakingsdienst geslaagd is in de opleiding voorzien in artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003237 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003238 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003261 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2001 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003239 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ sluiten, wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan de Bananas, B.V.B.A. , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2500 Lier, Eikelstraat 10, onder het nummer 18.1028.05 voor een periode van vijf jaar.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de interne bewakingsdienst binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van onderhavig ministerieel besluit het bewijs levert aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie dat minstens één persoon binnen de interne bewakingsdienst geslaagd is in de opleiding voorzien in artikel 18 van het koninklijk besluit van 30 december 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^