Vergunning
gepubliceerd op 06 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 18

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000587
pub.
06/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten, in het artikel 2 van het ministerieel besluit van 6 november 2000 de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst aan de Centre hospitalier régional de Namur, is gewijzigd wegens : § 1. De vergunning bepalingen bedoeld in artikel 1 heeft betrekking op de activiteiten van : Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen. § 2. Deze uitzetting van deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat de Centre hospitalier régional de Namur, gevestigd te 5000 Namen, avenue Albert 1er 185, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van de bewakingsonderneming in de artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medische en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze uitzetting van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht. § 3.Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefent.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten, in het artikel 2 van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst aan de v.z.w. « Centre hospitalier Notre-Dame & Reine Fabiola », is gewijzigd wegens : § 1. De vergunning bepalingen bedoeld in artikel 1 heeft betrekking op de activiteiten van : Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen. § 2. Deze uitzetting van deze vergunning voor de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen is verleend onder de voorwaarde dat de v.z.w. « Centre hospitalier Notre-Dame & Reine Fabiola », gevestigd te 6000 Charleroi, Grand'Rue 3, binnen de zes maanden na de betekening van onderhavig ministerieel besluit aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie het bewijs overmaakt waaruit blijkt dat ten minste één van de agenten van de bewakingsonderneming de in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit van 30 december 1999 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen, bedoelde opleidingen, bedoelde opleidingen met goed gevolg beëindigd heeft.

Indien deze voorwaarde niet vervuld wordt, zal deze uitzetting van rechtswege vervallen, echter zonder terugwerkende kracht. § 3.Deze activiteiten worden zonder wapen en zonder hond uitgeoefent.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 1998, wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan de Carrefour Belgium, N.V. (voorheen GB Unic N.V.), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20 (voorheen te 1000 Brussel, Nieuwstraat 111).

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, van bescherming van personen, van toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden en van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De uitbreiding van de vergunning met de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de onderneming binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van onderhavig ministerieel besluit het bewijs levert aan de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie dat minstens één persoon binnen de onderneming geslaagd is in de opleidingen voorzien in artikelen 12 en 18 van het koninklijk besluit van 30 december 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^