Vergunning
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000591
pub.
29/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 2 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001022305 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk type ministerieel besluit prom. 02/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001035682 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 9111 ****, **** 8, onder het nummer 14.1073.12 (geldig tot 8 januari 2003) vanaf 16 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende personen, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4100 ****, **** de **** 44, onder het nummer 14.0327.03 vanaf 10 april 2001 (geldig tot 20 maart 2006).

De ***** is gevestigd te 4020 ****, **** **** Gramme, square des **** ****'Eau 1****, onder het nummer 14.430.10 vanaf 9 mei 2001 (geldig tot 14 oktober 2002).

De ***** is gevestigd te 7700 ****, **** **** 477/1, onder het nummer 14.0243.02 vanaf 22 januari 2001 (geldig tot 26 februari 2004).

Bij ministerieel besluit van 21 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003237 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003240 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Nasdaq Europe N.V. type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003238 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het reglement EASDAQ type ministerieel besluit prom. 21/05/2001 pub. 31/05/2001 numac 2001003239 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 3000 ****, **** 2, onder het nummer 14.1356.04 (geldig tot 17 mei 2004) vanaf 7 mei 2001.

Bij ministerieel besluit van 29 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/2001 pub. 08/06/2001 numac 2001003263 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de marktregels van Euronext Brussels [en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot goedkeuring van het marktreglement van de Beurs van Brussel] sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1180 ****, **** **** 169, onder het nummer 14.277.07 (geldig tot 6 september 2001) vanaf 1 januari 2001. Bij ministerieel besluit van 1 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001000567 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een buitenlandvergoeding aan de Immigratieambtenaren type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001027379 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001027378 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 06/07/2001 numac 2001027380 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022368 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlening van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 27/06/2001 numac 2001022367 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/06/2001 pub. 02/06/2001 numac 2001016190 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de federale structurele bijstandsverlening in België in de visserijsector buiten doelstelling 1 in de periode 2000-2006 sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4690 ****, **** de ****'**** 17, onder het nummer 14.0036.12 (geldig tot 17 februari 2003) vanaf 21 mei 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^