Vergunning
gepubliceerd op 12 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekking Bij ministerieel **** **** he

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000661
pub.
12/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 19 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001003327 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001000662 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 28/06/2001 numac 2001011268 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot schrapping van een coöperatieve vennootschap sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan de volgende persoon, op zijn verzoek, ingetrokken : De heer **** ****, gevestigd te 2030 ****, **** 133, bus 16, onder het nummer 14.1182.03; het **** heeft uitwerking met ingang van 8 juni 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^