Vergunning
gepubliceerd op 18 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de mutualiteit "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten", te Brussel, om in het Bij koninklijk be

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000700
pub.
18/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola's. - Vergunningen Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de mutualiteit "Landsbond der Christelijke Mutualiteiten", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 oktober 2001 tot en met 17 mei 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Domus Dei" Bisdom Brugge te Brugge om in de provincies Oost- en West-Vlaanderen een tombola te organiseren onder de benaming "Tombola Domus Dei Brugge-Gent, 47e schijf" van 30 maart 2001 tot en met 20 november 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001, genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Braille Liga", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 juli 2001 tot en met 15 januari 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Automobiel Club van België", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 mei 2001 tot en met 30 april 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Centre d'Adaptation pour Handicapés mentaux" afgekort "Le Gardian-V3", te Ciney, om in het gehele land een tombola te organiseren van 16 juni 2001 tot en met 15 juni 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "World Wide Fund for Nature - Belgium", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "Panda Tombola van WWF-Belgium voor natuurbehoud", van 1 juni 2001 tot en met 31 mei 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Baken", te Leuven, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen", te Brussel, om in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad onder de benaming "Tombola van de Gezinszegel, 39e schijf" een kosteloze tombola te organiseren van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Bâtir avec notre Evêque", te Namen, om in de provincies Namen en Luxemburg een tombola te organiseren, onder de benaming "Solidarité Diocésaine", van 1 april 2001 tot en met 9 juni 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Ligue des Familles", te Brussel, om in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een kosteloze tombola te organiseren van 1 april 2001 tot en met 31 januari 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars", te Brussel, om in het gehele land, een kosteloze tombola te organiseren, onder de benaming "Kolen-Voorraad in de Zomer", van 1 mei 2001 tot en met 30 september 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de instelling van openbaar nut "Belgische Rode Kruis", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 15 juni 2001 tot en met 14 juni 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 mei 2001 tot en met 30 april 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Natura Belgica", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk van belgisch recht "De Blauwe Wereldketen", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "HELP ONS BOUWEN", van 1 mei 2001 tot en met 24 november 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Belgische Confederatie voor Stedebouw en Huisvesting - Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Centrum het Laar", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Openluchtwerken", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 april 2001 tot en met 15 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Oeuvres du Soir", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 mei 2001 tot en met 30 april 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Union francophone des Handicapés", te Marche-en-Famenne, om in de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een tombola te organiseren van 1 oktober 2000 tot en met 30 september 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Animatiecentrum voor Talen", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 10 april 2001 tot en met 9 april 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Fonds voor Wereldsolidariteit", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "Tombola Wereldsolidariteit - Solidarité mondiale", van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 september 2001 tot en met 31 augustus 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Belgische Voetbalbond", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen", te Antwerpen, om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "ZOO 2000", van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Spullenhulp", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 maart 2001 tot en met 28 februari 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Les Amis de l'Institut Bordet", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "Super Tombola des Amis de l'Institut Bordet 2001", van 1 januari 2001 tot en met 31 mei 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Protectoraat ten voordele der Doofstomme, Blinde en Zwakzichtige leerlingen en oud-leerlingen van het Provinciaal Instituut van Brabant te Sint-Agatha-Berchem" om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "Protectoraat", van 1 mei 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Les Fermes du Bonheur", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Institut Saint-Boniface - Parnasse", te Elsene, om in de provincie Waals-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad onder de benaming "Tombola de l'Institut Saint-Boniface - Parnasse" een tombola te organiseren van 15 december 2000 tot en met 4 februari 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de instelling van openbaar nut "Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercardiologie", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Belgische Raiffeisenstichting", te Leuven, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "De Vrienden van de Mobiele Urgentie Geneeskunde", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren onder de benaming "Tombola AMIS DU SAMU - VRIENDEN VAN DE MUG" van 1 mei 2001 tot en met 30 april 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de instelling van openbaar nut "Fondation Tanguy Moreau de Melen Responsible Young Drivers", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren onder de benaming "Tombola RYD" van 1 april 2001 tot en met 31 maart 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de instelling van openbaar nut "Europees Centrum voor Vermiste en Misbruikte Kinderen - België - Stichting naar Belgisch recht", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 juni 2001 tot en met 31 mei 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Belgische Federatie tegen Kanker", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Service laïque de Coopération au Développement", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Sociale Dienst van DE POST » , te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren onder de benaming « Tombola georganiseerd ten voordele van de sociale werken van de Sociale Dienst van DE POST » van 3 september 2001 tot en met 11 januari 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Espoir", te Genval, om in het gehele land een tombola te organiseren onder de benaming « Tombola de l'Espoir » van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Vlaamse Liga tegen Kanker", te Brussel, om in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een tombola te organiseren, onder de benaming "Kijk en Winkaart", van 15 januari 2001 tot en met 23 februari 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewestelijke Brabant", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren, onder de benaming "62e Grote Tombola van de Gehandicapten", van 9 september 2001 tot en met 25 januari 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Socio-Culturele Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen", te Brussel, om in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een tombola te organiseren van 1 april 2001 tot en met 3 oktober 2001.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium", te Brussel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 1 maart 2001 tot en met 28 februari 2002.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "Animaux en Péril", te Eigenbrakel, om in het gehele land een tombola te organiseren van 30 juni 2001 tot en met 30 september 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^