Vergunning
gepubliceerd op 19 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen **** ministerieel **** **** ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000722
pub.
19/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 15 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer type ministerieel besluit prom. 15/06/2001 pub. 27/07/2001 numac 2001027420 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de sociale woningen beheerd door de openbare huisvestingsmaatschappijen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.301.09 aan de heer **** ****, gevestigd te 9890 ****, **** 394, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 3 oktober 2011) met ingang van 3 oktober 2001.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001003327 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.180.03 aan de heer **** ****, ****, gevestigd te 9700 ****, **** 69, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 17 april 2011) met ingang van 17 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001003327 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.194.07 aan de heer ****, ****, gevestigd te 8790 ****, **** 92, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 7 augustus 2011) met ingang van 7 augustus 2001.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 03/07/2001 numac 2001003327 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de erkenningsraad voor effectenmakelaars type ministerieel besluit prom. 19/06/2001 pub. 26/07/2001 numac 2001022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.183.03 aan de heer ****, ****, gevestigd te 8450 ****, **** 17, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 17 april 2011) met ingang van 17 april 2001.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.185.04 aan de heer ****, ****, gevestigd te 9420 ****-****, **** 15, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 6 september 2011).

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001016215 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016248 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 betreffende het klasseren van geslachte varkens type ministerieel besluit prom. 29/06/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001016246 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 januari 1992 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend onder het nummer 14.191.05 aan de heer ****, ****, gevestigd te 3090 ****, **** 1, vernieuwd voor een periode van tien jaar (geldig tot 4 september 2011).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^