Vergunning
gepubliceerd op 26 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunningen om het beroep van privé-detective uit de oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 18 jun Bij mi

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000836
pub.
26/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunningen om het beroep van privé-detective uit de oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 18 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011264 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitster van de Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001022395 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011266 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter en benoeming van de voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011265 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 09/08/2001 numac 2001003398 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aflossing der preferente aandelen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen sluiten wordt de heer Luc Cirquin, gevestigd te 1000 Brussel, Livingstonelaan 6, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nr. 14.0330.06.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001000716 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001027458 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium CART, « Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège », te Luik sluiten wordt de heer Francis Biesemans, gevestigd te 9200 Dendermonde, Kroonveldlaan 73, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nr. 14.1429.06.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011308 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 10/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001035924 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1994 in uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 houdende doorvoering van experimenten in verband met invoegbedrijven en leereilan sluiten wordt de heer Luc Wynants, gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 2, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nr. 14.1431.07.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001011308 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 10/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001035924 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1994 in uitvoering van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 1994 houdende doorvoering van experimenten in verband met invoegbedrijven en leereilan sluiten wordt de heer Pieter Baert, gevestigd te 1730 Asse, Dendermondsesteenweg 75, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nr. 14.1430.07

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001003397 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie sluiten worden de volgende personen gemachtigd om het beroep van privé-detective, voor een periode van vijf jaar, uit te oefenen : Mevr. Nathalie Breesch, gevestigd te 4120 Neupré, rue Duchêne 47, onder het nr. 14.0335.07.

De heer Philip Peetermans, gevestigd te 1120 Brussel, Koning Albertlaan 3, onder het nr. 14.0332.07.

Mevr. Solange Verdin, gevestigd te 4000 Luik, boulevard d'Avroy 39, onder het nr. 14.0334.07.

Bij ministerieel besluit van 23 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 08/08/2001 numac 2001014154 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 23/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001003397 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van muntstukken in goud van 5 000 frank en zilver van 500 frank ter gelegenheid van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie sluiten wordt de heer Michel Lion, gevestigd te 4000 Luik, rue des Croisiers 24, gemachtigd om het beroep van privé-detective uit te oefenen, voor een periode van vijf jaar, onder het nr. 14.0333.07.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^