Vergunning
gepubliceerd op 23 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 26 jun De vergu

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000855
pub.
23/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009556 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend op 12 januari 2000 aan de heer Zaino, Carlo, gewijzigd als volgt : De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Deze activiteiten mogen met wapens worden uitgevoerd.

Desalniettemin, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met wapens : Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd.

Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uirgevoerd.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022478 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkening van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001022479 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 23/08/2001 numac 2001035813 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 1999 tot vastlegging van de benamingen die kunnen voorkomen op de kwalificatiegetuigschriften van het deeltijds beroepssecundair onderwijs sluiten wordt het artikel 2 van de vernieuwing van het ministerieel besluit van 19 mei 1993, houdende de vergunning als bewakingsonderneming van de heer Decroix, Daniel, als volgt gewijzigd : De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en toezicht kunnen met hond uitgeoefend worden.

Indien derden aanwezig zouden kunnen zijn en indien deze activiteiten in een gesloten ruimte uitgeoefend worden, dienen zij zonder hond uitgevoerd te worden.

In alle andere gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden worden nageleefd : 1° de hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden;2° indien andere personen dan de bewaker-hondengeleider geacht worden aanwezig te zijn, dient de hond tevens een muilkorf te dragen. De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen kunnen met wapens.

Desalniettemin, dienen de volgende voorwaarden te worden gerespecteerd voor wat betreft toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met wapens : Op voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek toegang heeft, worden de bewakingsactiviteiten ongewapend uitgevoerd.

Op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen en/of tijdens de uren waarop het publiek geen toegang heeft, mogen de bewakingsactiviteiten die als risicoral worden ervaren gewapend worden uitgevoerd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^