Vergunning
gepubliceerd op 07 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel **** **** ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001001
pub.
07/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 6 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003169 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003168 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : De heer ****, ****, is gevestigd te 1000 ****, (**** ****), de **** 37, onder het nummer 14.388.10 (geldig tot 28 oktober 2002) vanaf 15 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003283 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 » type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001014127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur sluiten wordt vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd volgens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 7911 ****-****-****, **** **** de **** 4****, onder het nummer 14.0004.11 (geldig tot 2 december 2002), vanaf 23 mei 2001.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003283 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 » type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001014127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, bij ministerieel besluit van 26 oktober 1998, gewijzigd wegens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 4020 ****, **** **** Gramme, square des **** ****'Eau 1****, onder het nummer 14.0202.10, vanaf 25 mei 2001 (geldig tot 26 oktober 2003).

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001003283 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4.75 % - 28 september 2006 » type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 07/07/2001 numac 2001014127 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende oprichting en samenstelling van het tussenoverlegcomité bij het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, bij ministerieel besluit van 22 juni 1999, gewijzigd wegens de verandering van vestigingsplaats : De ***** is gevestigd te 1180 ****, **** 158****, onder het nummer 14.0259.05, vanaf 21 mei 2001 (geldig tot 22 juni 2004).

Bij ministerieel besluit van 3 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001011386 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 5 tot bevestiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 03/09/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Fédération internationale de Gymnastique in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van vestigingsplaats : ***** is gevestigd te 1000 ****, **** Post, ****, onder het nummer 14.1410.11 (geldig tot 30 november 2005) vanaf 14 augustus 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^